Innovatív Foglalkoztatási Együttműködés a Zalaegerszegi és Lenti Járásokban

TOP-5.1.2-15-ZA1-2016-00001

Indul a kistelepülési üzleteknek szóló pályázat beadása

A Kormány által meghirdetett, a Gazdaság-újraindítási Akcióterv keretében a kistelepülési üzletek támogatásáról szóló 62/2021. (II.12.) Korm. rendelet 25. § (2) bekezdése alapján a támogatási kérelmek benyújtására nyitva álló határidő: 2021. április 12. – 2021. június 11. 

A kérelem kizárólag elektronikus úton, a Nemzetpolitikai Informatikai Rendszeren keresztül (NIR) nyújtható be 2021. április 12. 8.00 óra és 2021. június 11. 12.00 óra között (https://nir.bgazrt.hu). A Támogató a benyújtásra nyitva álló határidőt – indokolt esetben – meghosszabbíthatja. Amennyiben a beérkező támogatási kérelmek forrásigénye meghaladja a rendelkezésre álló keretet, a beérkezett kérelmek feldolgozásának idejére a támogatási kérelmek benyújtása átmenetileg szünetelhet. 

A támogatási kérelem benyújtására vonatkozó szabályokat a Rendelet, valamint az Általános Útmutató a Kistelepülési Üzletek Támogatásához című dokumentum (a továbbiakban: Útmutató) tartalmazza. Az Útmutató a https://kormany.hu/ és a https://bgazrt.hu/ oldalakon, a kérelmek benyújtására nyitva álló határidő kezdő napjától érhető el.