Innovatív Foglalkoztatási Együttműködés a Zalaegerszegi és Lenti Járásokban

TOP-5.1.2-15-ZA1-2016-00001

Pályázati lehetőségek önkormányzatok részére

Ahol kereshetők a pályázatokkal kapcsolatos információk:

  • Társadalmi egyeztetés a 2021-27 INTEGRÁLT KÖZLEKEDÉSFEJLESZTÉSI OPERATÍV PROGRAM PLUSZ (IKOP PLUSZ)
    https://www.palyazat.gov.hu/integralt_kozlekedesfejlesztesi_operativ_program_plusz
  • Pályázati dokumentációk
    https://www.palyazat.gov.hu/palyazati_dokumentaciok1
  • Magyar Falu program
    https://kormany.hu/miniszterelnokseg/magyarfaluprogram

Elérhető pályázat:

1. Magyar Falu Program - „Egyházi közösségi terek fejlesztése” A kiírás kódszáma: MFP-EKT/2021
A program lehetőséget biztosít az 5000 fő, és ez alatti állandó lakosságszámú településeken működő történelmi egyházak számára már meglévő 100%-os egyházi tulajdonú épületek vagy épületrészek felújítására, bővítésére, energetikai korszerűsítésre, megújuló energiaforrások alkalmazására, környezetrendezésre (kivéve lakófunkciót).

Jelen kiírás keretében a pályázati kategóriák benyújtására 2021. március 31. és 2021. április 30. között van lehetőség.

2. A Magyar Falu Program – „Egyházi közösségszervezéshez kapcsolódó eszközbeszerzés és közösségszervező bértámogatása” A kiírás kódszáma: MFP-EKEB/2021
A program lehetőséget biztosít az 5000 fő, és ez alatti állandó lakosságszámú településeken működő történelmi egyházak számára nemzeti és helyi identitástudat erősítésére. Ennek keretében, jelen felhívás alapján támogatás igényelhető az egyházi közösségszervezéshez kapcsolódó eszközbeszerzésre és egyházi közösségszervező személy foglalkoztatására.

Támogatható tevékenységek:

Eszközbeszerzés
Támogatás igényelhető az egyházi közösségszervezéshez (a támogatási kérelemhez csatolt programterv szerinti programok megszervezéséhez, lebonyolításához) kapcsolódóan eszközök beszerzésére az alábbiak, és jelen felhívás 2.2. pontjában szereplők figyelembevételével:
• jelen felhívás keretében az egyszer használatos eszközök, forgóeszközök beszerzése is támogatható, az elszámolható költségek legfeljebb 10%-ig;
• a következő infokommunikációs eszközök támogatásának felső korlátja legfeljebb 150.000 Ft/db: mobiltelefon, okostelefon, projektor, laptop, táblagép.

Egyházi közösségszervező alkalmazásának bértámogatása
Támogatás igényelhető: egy fő napi 8 órában (teljes munkaidős foglalkoztatás), vagy egy fő napi 6 órában, vagy egy vagy két fő napi 4 órában az egyház által a kérelemben szereplő településen foglalkoztatott egyházi közösségszervező bértámogatásának nyújtására (a 2021. évi garantált bérminimum járulékaival növelt összegével).

Jelen kiírás keretében a pályázat benyújtására 2021. március 31. és 2021. április 30. között van lehetőség.

3. A Magyar Falu Program – „Egyházi közösség tulajdonában lévő temetők infrastrukturális fejlesztése” A kiírás kódszáma: MFP-FFT/2021
A program lehetőséget biztosít az 5000 fő, és ez alatti állandó lakosságszámú településeken lévő történelmi egyházak számára, a működő temetők és temetkezési emlékhelyek infrastrukturális fejlesztésének támogatására.

Támogatható tevékenységek:

A támogatás célja a 100%-os egyházi tulajdonban lévő temetők, épületek tekintetében:
új ravatalozó építése; meglévő ravatalozó külső és belső felújítási munkálatainak elvégzése; ravatalozó épületéhez közvetlenül kapcsolódó urnafal kialakítása, bővítése, felújítása (legfeljebb 5 000 000 forint); a ravatalozó épületének akadálymentesítése (melybe nem beleértendő az ingatlanon belüli közlekedési utak
és egyéb infrastruktúra építése és felújítása); az elhunytak ideiglenes elhelyezésére szolgáló tároló, halotthűtő (legfeljebb 5 000 000 forint);

Egyházi tulajdonban lévő temetők infrastrukturális fejlesztését segítő egyéb beruházások
A támogatás az alábbi tevékenységek megvalósítására vehető igénybe: temető területén lévő egyéb épület vagy építmény külső és belső felújítása, akadálymentesítése (például: vizesblokk, kápolna, kiszolgáló építmények); új, a ravatalozótól külön álló urnafal kialakítása, bővítése, meglévő különálló urnafal felújítása, kolumbárium (urnákat őrző emlékhely/épület temetőben) kialakítása, felújítása; jogszabályi kötelezettség megvalósítása érdekében, tárgyi eszköz beszerzése (például: az elhunytak ideiglenes elhelyezésére szolgáló tároló, halotthűtő); hulladéktároló, illemhely kialakítása, felújítása; temető bekerítése (belső, akár élő-sövénykerítés kialakítása); a temetkezési helyek közvetlen környezetének megújítása (például: kerítés építése, felújítása, parkosítás, parkrendezés, parkoló kialakítása); a temetőben található közlekedési utak, járdák és egyéb infrastruktúra (például: vízvételi helyek, locsolókút telepítése, lámpatestek/lámpaoszlopok elhelyezése) építése, felújítása

Jelen kiírás keretében a pályázat benyújtására 2021. április 07. és 2021. május 07. között van lehetőség.

4. A Magyar Falu Program – „Önkormányzati temetők infrastrukturálisfejlesztése” A kiírás kódszáma: MFP-ÖTIF/2021
A pályázati kiírás célja az 5000 fő, és ez alatti állandó lakosságszámú települési önkormányzatok tulajdonában lévő működő temetők tekintetében a nagy terhet jelentő kötelező önkormányzati feladatok ellátásának biztosítása, és segítség nyújtás a feladatainak ellátásához a kiírás keretében megvalósítható fejlesztések által

Támogatható tevékenységek:

Önkormányzati tulajdonban lévő temetők infrastrukturális fejlesztésének támogatása:
új ravatalozó építése; meglévő ravatalozó külső és belső felújítási munkálatainak elvégzése; ravatalozó épületéhez közvetlenül kapcsolódó urnafal kialakítása, bővítése, felújítása (legfeljebb 5 000 000 forint); a ravatalozó épületének akadálymentesítése (melybe nem beleértendő az ingatlanon belüli közlekedési utak és egyéb infrastruktúra építése és felújítása); az elhunytak ideiglenes elhelyezésére szolgáló tároló, halotthűtő (legfeljebb 5 000 000 forint).

Önkormányzati tulajdonban lévő temetők infrastrukturális fejlesztését segítő egyéb beruházások
A támogatás az alábbi tevékenységek megvalósítására vehető igénybe: temető területén lévő egyéb épület vagy építmény külső és belső felújítása, akadálymentesítése (például: vizesblokk, kápolna, kiszolgáló építmények); új, a ravatalozótól külön álló urnafal kialakítása, bővítése, meglévő különálló urnafal felújítása, kolumbárium (az urnafal elhelyezésére szolgáló épület) kialakítása, felújítása; jogszabályi kötelezettség megvalósítása érdekében, tárgyi eszköz beszerzése (például elhunytak ideiglenes elhelyezésére szolgáló tároló, halotthűtő); hulladéktároló, illemhely kialakítása, felújítása; temető bekerítése (belső, akár élő sövény kerítés kialakítása); a temetkezési helyek közvetlen környezetének megújítása (például kerítés építése, felújítása, parkosítás, parkrendezés, parkoló kialakítása); • a temetőben található közlekedési utak, járdák és egyéb infrastruktúra (például vízvételi helyek, locsolókút telepítése, lámpatestek/lámpaoszlopok elhelyezése) építése, felújítása.

Jelen kiírás keretében a pályázat benyújtására 2021. április 07. és 2021. május 07. között van lehetőség.

5. A Magyar Falu Program – „Óvodai játszóudvar és közterületi játszótérfejlesztés” A kiírás kódszáma: MFP-OJKJF/2021
Az alprogram lehetőséget biztosít az 5000 fő, és ez alatti állandó lakosságszámú településeken az önkormányzat tulajdonában lévő közterületi játszóterek és óvodai játszóudvarok építésére, kialakítására, felújítására, eszközök és felszerelések fejlesztésére, beszerzésére, ezáltal a vidéki kistelepüléseken élők egészséges testi és lelki fejlődésének segítésére.

Támogatható tevékenységek:

Óvoda esetén:
A) Óvodai játszóudvar kialakítása (építése), felújítása, korszerűsítése (például: kerékpártároló; babakocsi tároló létesítése; kerítés építése, javítása; zöldterület fejlesztése; új burkolat kialakítása; kültéri tároló kialakítása, felújítása);
B) A 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet szerinti játszóudvar követelményeknek, illetve a vonatkozó kötelező minimális eszköz- és felszerelés jegyzéknek (6. számú mellékletben szereplő link) megfelelő eszközök és felszerelések.

Közterületi játszótér esetén:
A) Közterületi játszótér kialakítása (építése), felújítása, korszerűsítése (például: kerékpártároló; kerítés építése, javítása; zöldterület fejlesztése; ivócsap, ivókút beszerzése, építése; új burkolat kialakítása; kültéri játszóeszköz és berendezés fejlesztése);
B) A játszótéri eszközök biztonságosságáról szóló 78/2003. (XI. 27.) GKM rendelet szerinti követelményeknek megfelelő játszótéri eszközök és felszerelések, valamint hulladékgyűjtő és pihenőpad beszerzése.

Jelen kiírás keretében a pályázat benyújtására 2021. április 07. és 2021. május 07. között van lehetőség.

6. A Magyar Falu Program – „Út, híd, kerékpárforgalmi létesítményépítése/felújítása” A kiírás kódszáma: MFP-UHK/2021
Az alprogram lehetőséget biztosít az 5000 fő, és ez alatti állandó lakosságszámú települések számára az önkormányzatok 100%-os tulajdonában lévő belterületi és külterületi utak, hidak, kerékpárforgalmi létesítmények építésére, felújítására, valamint a Magyar Állam tulajdonában (a Magyar Közút Nonprofit Zrt. vagyonkezelésében) lévő belterületi kerékpárforgalmi létesítmények felújítására, ezáltal a vidéki kistelepülések hátrányainak mérséklésére.

Támogatható tevékenységek:

Belterületi és/vagy külterületi
utak építése, felújítása, szilárd burkolattal történő ellátása, portalanítás, valamint földút kaviccsal vagy kőzúzalékkal történő leszórása, földút szilárd burkolattal való ellátása; hidak építése, felújítása, korszerűsítése; kerékpárforgalmi létesítmények építése, felújítása az alábbiak szerint:
• az önkormányzatok 100%-os tulajdonában lévő belterületi és külterületi kerékpárforgalmi létesítmények építése és felújítása;
• a Magyar Állam tulajdonában (a Magyar Közút Nonprofit Zrt. vagyonkezelésében) lévő kizárólag belterületi kerékpárforgalmi létesítmények felújítása.
Jelen kiírás keretében a pályázat benyújtására 2021. március 31. és 2021. április 30. között van lehetőség.