Innovatív Foglalkoztatási Együttműködés a Zalaegerszegi és Lenti Járásokban

TOP-5.1.2-15-ZA1-2016-00001

Kamatmentes újraindítási gyorskölcsön

A hitelprogram az Európai Unió által biztosított, a Covid19-világjárvány és társadalmi következményei okozta válság elhárításának előmozdítását és a zöld, digitális és reziliens gazdasági helyreállítás előkészítését támogató, a kohéziós célú és az európai területeknek nyújtott helyreállítási támogatásként (REACT-EU) nyújtott kiegészítő forrásokból valósul meg, ezért annak alapvető célja Covid19-világjárvány és gazdasági következményei okozta válság elhárítása.
A Hitelprogram célja Forgóeszköz hitel nyújtása – készletbeszerzésre, működési költség, bér és járulékai, valamint rezsiköltség finanszírozására - a COVID-19 világjárvány miatt gazdasági nehézségekkel küzdő, a válság által leginkább sújtott ágazatokban tevékenykedő mikro, kis- és középvállalkozások talpon maradásának biztosítására, illetve a járvány utáni működésre történő felkészülésük támogatására.

Kölcsön típusa
Éven túli lejáratú forgóeszköz típusú kölcsön.
 

Kölcsön összege
Minimum 1 millió HUF – Maximum 10 millió HUF
Az igényelt kölcsön összege nem haladhatja meg a Végső Kedvezményezett 2019. évi teljes (12 hónapos) lezárt üzleti évének árbevételét, KATA-s adózású vállalkozások esetén a kisadózó vállalkozás által 2019. évi teljes (12 hónapos) lezárt üzleti évének elért bevételét.

Kamat: 0% / év

Kezelési költség: Nem kerül felszámításra.

Rendelkezésre tartási jutalék: Nem kerül felszámításra.

Előtörlesztési díj: Nem kerül felszámításra.

Szerződésmódosítási díj: Nem kerül felszámításra.

Késedelmi kamat: A Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 6:48 §-ában meghatározott mértékű késedelmi kamat.

Egyéb költségek: A hitelkérelem bírálatával, a kölcsönszerződés megkötésével és módosításával, valamint a kölcsön folyósításával összefüggésben nem számítható fel díj, kivéve az, amely harmadik felet illet (pl. értékbecslői, közjegyzői díj).
A követelésbehajtás költségei felszámíthatók.
A kölcsön a Végső kedvezményezett által bármikor előtörleszthető vagy végtörleszthető anélkül, hogy az a kölcsön kondícióinak romlását, vagy terheinek, költségeinek növekedését eredményezné.

Futamidő: A kölcsönszerződés megkötésétől számított maximum 120 hónap.

Rendelkezésre tartási idő: A kölcsönszerződés megkötésétől számított legfeljebb 3 hónap.

Türelmi idő: A rendelkezésre tartási idő végétől számított legfeljebb 36 hónap.

Elszámolás határideje: A forgóeszköz/működési költség finanszírozás megvalósítását (fizikailag és pénzügyileg befejezett) a folyósítást követő 18 hónapon belül kell igazolni, de legkésőbb 2024.01.31-ig.

https://www.palyazat.gov.hu/gazdasagfejlesztesi_es_innovacios_operativ_program_plusz