Innovatív Foglalkoztatási Együttműködés a Zalaegerszegi és Lenti Járásokban

TOP-5.1.2-15-ZA1-2016-00001

Hátrányos helyzetű személyek számára mentori szolgáltatás az EFOP-1.5.3-16-2017-00069 projekt keretében

A “Napsugár” Család- és Gyermekjóléti Központ és Szolgálat az EFOP-1.5.3-16-2017-00069 azonosító számú "Humán szolgáltatások fejlesztése a Lenti járásban” című pályázat keretében mentori szolgáltatás nyújtásával segíti a térség hátrányos helyzetű (aktív korú nem foglalkoztatott, álláskereső) személyeit.

 

A munkaerő-piaci, életvezetési, szociális mentori szolgáltatás célja, hogy az ügyfél:

 • képessé váljon arra, hogy az egyéni tervében, mentori tervben meghatározott lépéseket megtegye,
 • hozzájusson a munkaerő-piaci reintegrációjához, megfelelő képzéshez, szolgáltatáshoz és támogatáshoz és ezek realizálásában együttműködő és motivált legyen,
 • munkaerő-piaci, szociális és mentális helyzetének megoldása és az elhelyezkedés akadályainak elhárulása érdekében megtalálja a megfelelő szolgáltatásokat, információkat,
 • aktívvá váljon az álláskeresésben, képessé váljon az önálló munkába állásra,
 • a megfelelő munkahely megtalálása, illetve megtartása
 • életviteli tanácsadás segítő beszélgetés keretében alkalmassá váljon az élete szervezésére

 

Célcsoport, amelynek a szolgáltatás különösen ajánlott

Aktív korú nem foglalkoztatott személyek, akiknek élethelyzetük miatt nehéz elhelyezkedni, ezért távol kerültek a munkaerőpiactól:

 • tartósan munkanélküliek,
 • alacsony iskolai végzettségűek,
 • gyermekgondozást segítő ellátásról, gyermekgondozási díjról, gyermeknevelési támogatásról, ápolási díjról visszatérők,
 • 50 év felettiek,
 • pályakezdő, vagy 25 év alatti életkorú fiatalok

 

A szolgáltatás tartalma, tevékenységek

Mentorálás: Személyes segítő szolgáltatás. Segítségnyújtás az egyéni terv, és mentori terv megvalósításában: az elhelyezkedés akadályainak elhárításától, szolgáltatások / képzések / támogatások igénybevételétől és az ezzel kapcsolatos együttműködési kötelezettség teljesítésétől, a munkahelykeresésen keresztül, az elhelyezkedést követő beilleszkedésig. A segített személy végig kísérése a munkaerő-piaci integráció teljes folyamatán. (információk)

Képzés: Munkaerő-piaci szempontból előnyös képzési szakirányok, képzőhelyek ajánlása az ügyfélnek. Képzésben való részvétel elősegítése, képzési támogatáshoz való hozzájutás segítése, folyamatos figyelemmel kísérés a képzés eredményes elvégzése érdekében. A projekt keretében tréningek ajánlása.