2022. jĂşlius 3. KornĂ©l napja van  | Jelenleg 1 cĂ©g 0 db állása Ă©s 4 szerv 5 kĂ©pzĂ©se találhatĂł adatbázisunkban
Képek a galériából

2013.07.26.
Szakmai tanulmányút
Az albumban
6 db kép található
Hírlevél feliratkozás
Neved:

Irányítószám:

LakcĂ­m:

Email cĂ­m:

Ellenőrző kód:

ĂŤrja be kĂłdot:
Munkaadók részére munkahely-meg?rz? támogatás
Dátum: 2015. május 04.

Munkaadók részére 2015. évben is lehet?sége nyílik vissza nem térítend? támogatás igénybe vételére munkahely-meg?rzés céljából.

Támogatás állapítható meg azon munkaadó részére, aki:

  • m?ködésével összefügg? okból a munkavállaló munkaviszonyát felmondással kívánja megszüntetni
  • a felmondással érintett munkavállalót a kérelem benyújtását megel?z?en legalább hat hónapja foglalkoztatja, továbbá
  • nem áll joger?s végzéssel elrendelt végelszámolás, felszámolás alatt, ellene joger?s végzéssel elrendelt cs?deljárás vagy egyéb, a megszüntetésre irányuló, jogszabályban meghatározott eljárás nincs folyamatban, és
  • vállalja a munkavállalónak a támogatás folyósítása alatti foglalkoztatását, valamint azt követ?en legalább a támogatott foglalkoztatás id?tartamával megegyez? id?tartamú továbbfoglalkoztatását,
  • vállalja, hogy a támogatás folyósítása és a továbbfoglalkoztatási kötelezettség id?tartama alatt a kérelem benyújtását megel?z? hónapban, telephelyén meglév? átlagos statisztikai állományi létszámát megtartja, munkaviszony megszüntetésére a m?ködési körében felmerül? okból felmondással, illet?leg felmentéssel vagy közös megegyezéssel nem kerül sor.

A támogatás id?tartama:
A támogatás a felmondással érintett munkavállaló foglalkoztatásához legfeljebb egy évig, havonta, utólag folyósítható.

A munkahelymeg?rz? támogatás mértéke:
A támogatás – mint vissza nem térítend? támogatás – mértéke a felmondással érintett munkavállaló munkabére és szociális hozzájárulási adó együttes összegének 25-90%-áig terjedhet.
A támogatás havi mértéke munkavállalónként nem haladhatja meg a kötelez? legkisebb munkabér 150%-át.

A támogatás igénylése:

  • a támogatás iránti kérelmet a munkaadó székhelye, telephelye szerint illetékes járási hivatalnál lehet benyújtani.
  • a támogatási kérelemmel együtt benyújtott likviditási tervében bemutatja az átmeneti nehézséget okozó gazdasági körülményeit, a gazdasági nehézségek áthidalására vonatkozó várható intézkedését,
  • írásban nyilatkozik arról, hogy a foglalkoztatott létszám megtartására irányuló intézkedései nem vezettek eredményre.

Támogatási kérelem benyújtása: 2015. május 1-t?l visszavonásig

Részletesebb felvilágosítás kérhet? a járási hivatal munkatársaitól!

Részletes információ: Munkahely-meg?rzés támogatása

Minden jog fenntartva!
2012. © Cseszt RegĂ©lĹ‘ TĂ©rsĂ©gfejlesztĂ©si KöszhasznĂş Nonprofit Kft.
8960 Lenti Deák F. u. 4.
mestersegektere@lentiterseg.hu
Látogatók száma: 419,750